Om vi inte hinner skicka julkort kan detta funka?;)

http://www.youtube.com/watch?v=qTCNuTbWuJ8#t=21