Vi måste lära oss att tro på varandras yrkeskompetens.

 Det du och jag kan göra är bara droppar i ett hav. Men utan alla droppar skulle havet inte finnas. - Jonas Gardell.